Kursinnhold

 • 1

  Foto

  • Introduksjon til kurset

  • Modul 1 - Foto

  • Leksjon 1 - Bildekomposisjon og virkemidler

  • Leksjon 1 - Quiz - Bildekomposisjon og virkemidler

  • Leksjon 2 - Lyssetting

  • Leksjon 2 - Quiz - Lyssetting

  • Leksjon 3 - Lukkertid, blenderåpning og ISO

  • Leksjon 3 - Quiz - Lukkertid, blenderåpning og ISO

  • Leksjon 4 - Objektiver og produktfotografering

  • Leksjon 4 - Quiz - Objektiver og produktfotografering

  • Leksjon 5 - Oppløsning og filformater

  • Leksjon 5 - Quiz - Oppløsning og filformater

  • Leksjon 6 - Bilderedigering i Adobe Photoshop, del 1

  • Leksjon 7 - Bilderedigering i Adobe Photoshop, del 2

  • Modul 1 - Faktaark - Foto

 • 2

  Tekst

  • Modul 2 - Tekst

  • Leksjon 1 - Dramaturgi

  • Leksjon 1 - Quiz - Dramaturgi

  • Leksjon 2 - Tekstelementer

  • Leksjon 2 - Quiz - Tekstelementer

  • Leksjon 3 - Sitater og referanser

  • Leksjon 3 - Quiz - Sitater og referanser

  • Leksjon 4 - De syv hjelperne

  • Leksjon 4 - Tekstoppgave

  • Leksjon 5 - Nyhetskriterier

  • Leksjon 5 - Quiz - Nyhetskriterier

  • Modul 2 - Faktaark - Tekst

 • 3

  Video

  • Modul 3 - Video

  • Leksjon 1 - Videokameraet og lys

  • Leksjon 2 - Kamerabevegelse og bildeutsnitt

  • Leksjon 2 - Quiz - Kamerabevegelse og bildeutsnitt

  • Leksjon 3 - Teknikker og tips

  • Leksjon 3 - Quiz - Teknikker og tips

  • Leksjon 4 - Lyd

  • Leksjon 4 - Quiz - Lyd

  • Leksjon 5 - Oppløsning og filformater

  • Leksjon 5 - Quiz - Oppløsning og filformater

  • Leksjon 6 - Filmredigering i Adobe Premiere Pro, del 1

  • Leksjon 7 - Filmredigering i Adobe Premiere Pro, del 2

  • Modul 3 - Faktaark - Video

 • 4

  Design

  • Modul 4 - Design

  • Leksjon 1 - Komposisjonsprinsipper

  • Leksjon 1 - Quiz - Komposisjonsprinsipper

  • Leksjon 2 - Fargelære

  • Leksjon 2 - Quiz - Fargelære

  • Leksjon 3 - Typografi

  • Leksjon 3 - Quiz - Typografi

  • Leksjon 4 - Oppløsning og filformater

  • Leksjon 4 - Quiz - Oppløsning og filformater

  • Leksjon 5 - PowerPoint-mal

  • Leksjon 5 - Quiz - PowerPoint-mal

  • Leksjon 6 - Word-mal

  • Leksjon 6 - Quiz - Word-mal

  • Informasjon til Mac-brukere

  • Leksjon 7 - Redigering i InDesign, del 1

  • Leksjon 7 - Quiz - Redigering i InDesign, del 1

  • Leksjon 8 - Redigering i InDesign, del 2

  • Leksjon 8 - Quiz - Redigering i InDesign, del 2

  • Leksjon 8 - Designoppgave - Redigering i InDesign

  • Modul 4 - Faktaark - Design

 • 5

  WordPress

  • Modul 5 - WordPress

  • Leksjon 1 - Introduksjon til WordPress

  • Leksjon 1 - Quiz - Introduksjon til WordPress

  • Leksjon 2 - Domenenavn og webhotell

  • Leksjon 2 - Quiz - Domenenavn og webhotell

  • Leksjon 3 - Kom i gang med WordPress

  • Leksjon 3 - Quiz - Kom i gang med WordPress

  • Leksjon 4 - WordPress-administrasjon, del 1

  • Leksjon 4 - Quiz - WordPress-administrasjon, del 1

  • Leksjon 5 - WordPress-administrasjon, del 2

  • Leksjon 5 - Quiz - WordPress-administrasjon, del 2

  • Leksjon 6 - WordPress-installasjon

  • Modul 5 - Faktaark - WordPress

 • 6

  Sosiale medier

  • Modul 6 - Sosiale medier

  • Leksjon 1 - Introduksjon og statistikk

  • Leksjon 1 - Quiz - Introduksjon og statistikk

  • Leksjon 2 - Generelle råd, del 1

  • Leksjon 2 - Quiz - Generelle råd, del 1

  • Leksjon 3 - Generelle råd, del 2

  • Leksjon 3 - Quiz - Generelle råd, del 2

  • Leksjon 4 - Sosiale nettverk, del 1

  • Leksjon 4 - Quiz - Sosiale nettverk, del 1

  • Leksjon 5 - Sosiale nettverk, del 2

  • Leksjon 5 - Quiz - Sosiale nettverk, del 2

  • Modul 6 - Faktaark - Sosiale medier

 • 7

  Google Analytics

  • Modul 7 - Google Analytics

  • Leksjon 1 - Introduksjon

  • Leksjon 1 - Quiz - Introduksjon

  • Leksjon 2 - Navigasjon

  • Leksjon 2 - Quiz - Navigasjon

  • Leksjon 3 - Begreper og uttrykk

  • Leksjon 3 - Quiz - Begreper og uttrykk

  • Leksjon 4 - Et eksempel

  • Leksjon 5 - Rapporter, del 1

  • Leksjon 6 - Rapporter, del 2

  • Leksjon 6 - Quiz - Rapporter

  • Leksjon 7 - Konverteringer

  • Leksjon 7 - Quiz - Konverteringer

  • Leksjon 8 - Tips

  • Modul 7 - Faktaark - Google Analytics

 • 8

  Markedsføring

  • Modul 8 - Markedsføring

  • Leksjon 1 - Innføring i markedsføring

  • Leksjon 1 - Quiz - Innføring i markedsføring

  • Leksjon 2 - SWOT-analysen

  • Leksjon 2 - Quiz - SWOT-analysen

  • Leksjon 3 - Markedsplan

  • Leksjon 3 - Quiz - Markedsplan

  • Leksjon 4 - Markedsstrategier

  • Leksjon 4 - Quiz - Markedsstrategier

  • Leksjon 5 - Markedsføringsloven

  • Leksjon 5 - Quiz - Markedsføringsloven

  • Modul 8 - Faktaark - Markedsføring

 • 9

  Pressehåndtering

  • Modul 9 - Pressehåndtering

  • Leksjon 1 - Pressens bransjenorm

  • Leksjon 1 - Quiz - Pressens bransjenorm

  • Leksjon 2 - Når du blir intervjuet

  • Leksjon 2 - Quiz - Når du blir intervjuet

  • Leksjon 3 - Hvordan bli synlig i mediene?

  • Leksjon 3 - Quiz - Hvordan bli synlig i mediene?

  • Leksjon 4 - Krisehåndtering

  • Leksjon 4 - Quiz - Krisehåndtering

  • Modul 9 - Faktaark - Pressehåndtering

 • 10

  Politisk påvirkning

  • Modul 10 - Politisk påvirkning

  • Leksjon 1 - Hvordan utforme et budskap?

  • Leksjon 1 - Quiz - Hvordan utforme et budskap?

  • Leksjon 2 - Det politiske systemet

  • Leksjon 2 - Quiz - Det politiske systemet

  • Leksjon 3 - Påvirkning i formelle kanaler

  • Leksjon 3 - Quiz - Påvirkning i formelle kanaler

  • Leksjon 4 - Påvirkning i uformelle kanaler

  • Leksjon 4 - Quiz -Påvirkning i uformelle kanaler

  • Modul 10 - Faktaark - Politisk påvirkning