Angrerett

I følge Angrerettloven kapittel 6 §22, gjelder angreretten ikke ved kjøp av onlinekurs/nettkurs.

Angreretten gjelder ikke avtaler om:

- tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,

- levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.