Vi er ikke momspliktige. Alle kurs selges derfor uten tillegg for moms.

Norsk konformitet
(tilgang i ett døgn)

Kr 1490,-

1 dags tilgang til foredraget "Norsk konformitet".

Norsk konformitet
(tilgang i 30 døgn)

Kr 4990,-

30 dagers tilgang til foredraget "Norsk konformitet", et spennende foredrag som kan brukes som utgangspunkt for en diskusjon om Janteloven og norsk konformitet. Egner seg for alle fra 16 år og oppover.

Varighet: 1 time og 2 minutters foredrag, etterfulgt av to rollespilloppgaver med drøfting, samt en ren drøftingsoppgave.

Ved påmelding til kursene under vil du få full tilgang til kursportalen i 90 dager. Alle brukere som fullfører et kurs vil få kursbevis.

Digital markedsføring

Kr 4 990,-

Alle 10 moduler (foto, tekst, video, design, WordPress, sosiale medier, Google Analytics, markedsføring, pressehåndtering og politisk påvirkning).

Oversikt over kursinnholdet.

Estimert kursvarighet: 22-28 timer.

Foto

Kr 690,-

Lær deg å ta gode bilder, samt bilderedigering.

I denne modulen lærer du hvordan du skal komponere bildet slik at det ser bra ut. Du blir presentert mange ulike komposisjonsprinsipper som blir illustrert med gode eksempelbilder. Du vil også lære om lyssetting, lukkertid, blender og ISO, ulike objektiver for speilreflekskamera, produktfotografering, oppløsning og filformater. I tillegg lærer du enkel redigering i Adobe Photoshop.

Estimert kursvarighet: 2-3 timer.
Fotografering

Tekst

Kr 690,-

Lær deg å skrive som en nyhetsjournalist.

I denne modulen lærer du hvordan man skriver en nyhetsartikkel etter prinsippet om fallende viktighet. Det betyr at man skriver det viktigste først. Denne skrivemåten er best – både når du skriver for nettsiden, nyhetsbrev og lager pressemelding. Du lærer også hvordan du skal gjengi sitater og veksle mellom dette og gjenfortelling, hvordan du lager tittel, ingress, mellomtitler og så videre, samt hva som gjør noe til en nyhet.

Estimert kursvarighet: 2-3 timer.
Tekst

Video

Kr 690,-

Lær deg å filme og redigere video.

I denne modulen vil du lære om videokameraet, lyssetting, ulike teknikker og tips når du filmer, hvordan du får god lyd, samt oppløsning og filformater. Du lærer også enkel redigering i Adobe Premiere.
Merk: Videomodulen bygger på fotomodulen. For nye fotografer anbefaler vi derfor å ta fotomodulen før videomodulen.

Estimert kursvarighet: 2-3 timer.
Video

Design

Kr 690,-

Lær deg å bruke logoen, fontene og logofargene dine i et enkelt design.

I denne modulen lærer du å bruke profilhåndboken til firmaet ditt for å lage enkelt grafisk design som kan brukes på roll-ups, brosjyrer, plakater og så videre. Du lærer enkle komposisjonsprinsipper, hvordan du blander farger og hvilke farger som er riktig for internett og trykksaker, du lærer om typografi, oppløsning og filformater, hvordan du lager en Word-mal og en PowerPoint-mal, samt å lage et enkelt design i Adobe InDesign CC.

Estimert kursvarighet: 3-4 timer.
Design

WordPress

Kr 690,-

Lær deg å lage en nettside i WordPress.

I denne modulen lærer du å sette opp en nettside ved bruk av WordPress. Her vil du først lære om domenenavn og webhotell, før vi går igang med WordPress. Her vil du lære hva som er forskjellen på sider og innlegg, hva en plugins (utvidelse) er og hvordan du bruker dette. Du vil lære om permalenker, hvordan du lager brukere og roller for nettsiden din, hvordan du stiller inn språk, setter opp en personvernsside, med mer.

Estimert kursvarighet: 1-2 timer.

Sosiale medier

Kr 690,-

Lær deg å bruke sosiale medier på en strategisk måte.

I denne modulen lærer du hvordan du kan jobbe målrettet med sosiale medier. I dag er det veldig mange sosiale medier du kan lage profil på, men hvordan velger du de som er mest strategiske for deg? Hvor når du din målgruppe? Vi ser på statistikk over hvilke typer mennesker du finner på de ulike plattformene og hvordan du bør tilpasse ditt innhold til de ulike plattformene.

Estimert kursvarighet: 1-2 timer.
Sosiale medier

Google Analytics

Kr 690,-

Lær deg å analysere trafikken på nettsiden din.

I denne modulen ser vi på Google Analytics, et verktøy for å finne ut blant annet hvor mange som besøker nettsiden din, hvem de som besøker nettsiden din er, hva på nettsiden din de klikker på, hvor lenge de er på hver enkelt side, hvor de faller av og en rekke andre funksjonaliteter. Kunnskap om Google Analytics kan brukes for å gjøre ditt nettsted mer attraktiv for brukerne.

Estimert kursvarighet: 2-3 timer.
Google Analytics

Markedsføring

Kr 690,-

Lær deg enkle prinsipper for markedsføring.

I denne modulen lærer du hvordan du kan analysere markedet og finne dine egne styrker og svakheter ved å bruke SWOT-analysen. Du lærer også å finne riktig kommunikasjonsstil for å nå din målgruppe, å formulere formålet med din bedrift effektivt, å lage markedsplan, markedsstrategier og vi ser på hvilke rammer for markedsføring som settes av Markedsføringsloven.

Estimert kursvarighet: 1-2 timer.
Markedsføring

Pressehåndtering

Kr 690,-

Lær deg å håndtere pressen på en god måte og å selge inn saker til media.

I denne modulen lærer du hvordan du skal forholde deg til pressen. Vi ser på hva som står i det presseetiske regelverket om hvilke rettigheter og plikter du har når du blir intervjuet av en journalist. Kan du for eksempel kreve å lese igjennom saken før den kommer på trykk? Kan du trekke uttalelser du har kommet med? Vi ser også på hvordan du best kan selge inn en sak i mediene, samt krisekommunikasjon.

Estimert kursvarighet: 2-3 timer.
Pressehåndtering

Politisk påvirkning

Kr 690,-

Lær deg å få ut politiske budskap på en god måte og til riktig tid.

I denne modulen gir vi deg forståelse for hvordan det politiske systemet er bygd opp. Hvem er hvem, hvem kan du snakke med for å påvirke, hvordan er de politiske prosessene, når er det riktig å komme med dine innspill? Vi forklarer rikspolitikken med en svært oversiktlig illustrasjon, slik at du skal forstå hvilke roller de ulike politikerne og byråkratene har i forhold til hverandre. Vi viser hvordan du finner høringer om ditt saksområde, når du bør komme med innspill til statsbudsjettet med mer.

Estimert kursvarighet: 1-2 timer.
Politisk påvirkningsarbeid