PERSONVERNERKLÆRING


INTRODUKSJON

Det er viktig for oss i Mpathic DA (org. no. 923 606 920) å behandle dine personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du besøker www.kursiver.no («Nettsiden»). Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») inneholder opplysninger du har krav på siden vår tjeneste og våre samarbeidspartnere samler inn opplysninger om deg. I tillegg inneholder denne erklæringen generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Vi vet at det kan være overveldende samt kjedelig å gå igjennom Personvernerklæringen. Det er imidlertid viktig informasjon som deles her og vi har gjort vårt beste for å formidle dette på en lettfattelig måte. Vi oppfordrer derfor alle til å lese Personvernerklæringen nøye. Dersom du har spørsmål eller kommentarer ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst i denne erklæringen.


SAMTYKKE

For å kunne tilby deg tjenesten vår er vi avhengig av å samle inn noen opplysninger om deg. Dersom du ikke ønsker å gi fra deg de opplysningene vi ber om kan vi dessverre ikke gi deg tilgang til våre kurs. Ved å bruke Nettsiden bekrefter du at du har lest, forstår og samtykker til innholdet i Personvernerklæringen.

Ved å kontakte oss kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Vær imidlertid klar over at dette fører til at vi ikke lenger kan levere vår tjeneste til deg, og at du vil miste tilgang til våre kurs.

Dersom personer under 16 år har gitt oss personopplysninger sletter vi opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss.


BEHANDLINGSANSVARLIG

Mpathic ved daglig leder er behandlingsansvarlig og har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger vi samler inn.


DEFINISJON AV PERSONOPPLYSNINGER OG BEHANDLING

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Vi forsøker etter beste evne å beskytte dine personopplysninger for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.

All informasjon du oppgir på kursiver.no sendes til oss kryptert (via HTTPS/SSL, Secure Socket Layer).


OVERSIKT OVER PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN, BEHANDLINGSGRUNNLAGET OG FORMÅLET MED INNSAMLINGEN

- "Fornavn" og "Etternavn"

Formålet med fornavn og etternavn er tredelt:
- å vite hvem som tar kursene våre (hvem som er våre brukere)
- å kunne utstede diplomer til de som gjennomfører kursene våre
- å kunne dokumentere inntekt i vårt regnskapssystem

- "E-postadresse"

Formålet med e-postadresse er firedelt:
- å kunne kontakte våre brukere dersom vi har nyheter eller informasjon relatert det eller de kursene de har meldt seg på.
- å sende ut velkomst-eposter etter registrering.
- å vite hvem som er våre kunder når vi blir kontaktet per e-post.

- "Passord"

Formålet med passord er å kunne la brukerene logge seg inn på tjenesten.
Denne informasjonen er lagret kryptert og kan ikke leses av oss.

- "Firmanavn" eller "organisasjonsnavn"

Formålet med firmanavn eller organisasjonsnavn er å kunne sende ut faktura.
Dette feltet er frivillig og trenger ikke fylles ut.


BESKYTTELSE MOT SPORING

Vi anbefaler deg å benytte nettleserutvidelsen "uBlock Origin" samt å bruke VPN når du besøker www.kursiver.no (og andre nettsteder). På denne måten unngår du å unødvendig gi fra deg personopplysninger til våre tredjeparter og andre aktører som sporer din aktivitet på nett.

Mer informasjon om dette i vårt kurs "Trygg på nett".


INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER GJENNOM TREDJEPARTSLØSNINGER

For å kunne fokusere på kurs i stedet for utvikling av tekniske løsninger har vi benyttet oss av forskjellige tredjepartsløsninger. Disse tredjepartsløsninger samler også inn personopplysninger om deg og fungerer som våre databehandlere.

Dine personopplysninger overføres innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne personvernerklæringen representerer ditt samtykke til denne overføringen.

Vi tilbyr en rekke lenker til andre nettsider og tjenester på nett, såkalte tredjepartslenker. Dette er nettsteder som ikke er under vår kontroll. Disse koblingene tilbys kun til orientering. Tredjeparts nettsider har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for hver nettside du besøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettsidene.

- Thinkific (læringsplatform)

Personopplysningene som samles inn, som spesifisert over, lagres i Thinkific sine datasystemer. I tillegg benytter Thinkific seg av forskjellige underleverandører/tredjeparter, som f.eks. Google.

Databehandleravtale (Data Processing Addendum): https://www.thinkific.com/dpa/

- ConvertKit (e-postløsning)

Vi benytter ConvertKit for utsendelse av e-poster ved registrering.

Databehandleravtale: https://help.convertkit.com/en/articles/2502527-compliance-with-gdpr

- Stripe (betalingsløsning)

Vi benytter Stripe for å håndtere betalinger og prosessere betalingsinformasjon.

Databehandleravtale: https://stripe.com/dpa/legal

- Fiken

Vi benytter oss av Fiken for regnskapsføring.

Databehandleravtale: Vi har inngått egen databehandleravtale med Fiken. For mer informasjon se https://hjelp.fiken.no/support/solutions/articles/13000070178-fiken-og-personvern.

- Fathom Analytics

Vi benytter oss av Fathom Analytics for innhenting av besøksstatistikk, som din bruk av våre nettsider. Fathom bruker ikke cookies og anonymiserer all statistikk som gjør det umulig å spore deg som enkeltbruker.

Databehandleravtale: https://usefathom.com/data

- ProtonMail

Vi benytter oss av ProtonMail som e-postløsning. Innholdet i alle inngående og utgående e-poster lagres kryptert på ProtonMail sine servere.

Databehandleravtale: https://protonmail.com/dpa


SLETTERUTINER

Vi sletter personer fra våre registre dersom:
- kunder ønsker å blir slettet fra vår kundedatabase (fjerning fra kundedatabase)

Hver november går vi igjennom våre data vi har lagret om våre bruker. Da gjør vi følgende:
Vi beholder data om de som:
- har et aktivt abonnement

Vi sletter data om de som:
- ikke lenger har et aktivt abonnement og som har vært inaktive (ikke hatt et kursabonnement) i minimum tre år.


UTLEVERING AV INFORMASJON TIL ANDRE

Dersom vi skulle utlevere personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av oss, vil vi kreve at tjenesteleverandørene bare bruker slike personopplysninger med det formål å yte slike tjenester til oss. Vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av dine personopplysninger.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi kun gjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene som angår transaksjonen, herunder en bestemmelse om hvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, og personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.


KONTAKTINFORMASJON

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte oss på:

E-post: post@kursiver.no
Post: Mpathic DA, Alvestigen 41, 2090 Hurdal

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon finner du på www.datatilsynet.no.